Skip to content

G. Dobínski #
Find similar titles

What is his full name? #

Probably "Donald Gabriel Dobínski".

"Był Donald Gabriel Dobiński, który urodził się nie w Kutnie lecz w Starej Wsi, czli 4 km od Kutna ożeniony z Karoliną Kruszyńską pv Tintz. Pracował na koleii i opracwował "Bezpieczny system dla kolei na modłę układu o zapobieganiu zderzeniom na morzu". Wszystkie swoje listy i prace podpisywał G. Dobiński. Widocznie przewidując przyjście na świat pana D. Tuska, chciał się od niego odciąć."

"It was Donald Gabriel Dobiński, who was born in Kutno, but not in the Old Village, 4 km from czli Kutna married to Caroline Kruszyńska Tintz pv. He worked on the railways and opracwował "safe system for the railroad-style layout for the Prevention of Collisions at Sea." All his letters and works signed by G. Dobiński. Apparently anticipating coming into the world of Mr. Donald Tusk, would be cut off from him."

0.0.1_20140628_0